En framtid som privat tandläkare Jönköping

October 1, 2020 Allmänt
privat tandläkare Jönköping

Rätt behörighet för vidare studier till privat tandläkare Jönköping
Det tar lång tid att bli tandläkare, mer än fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Men för att kunna läsa på tandläkarutbildningen vid universitet så som: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet, så krävs det att du har rätt behörighet från gymnasiet. En bra rekommendation är att läsa inriktning Naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Vid godkänt betyg får du den behörighet som krävs för att läsa vidare till tandläkare. Efter genomförd examen på universitetet söker du yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen. Utan legitimation får du inte jobba som tandläkare.

Vad får man göra som privat tandläkare Jönköping?
En tandläkare lagar inte bara hål i tänderna. Nästan allt som rör munhålan kan vara en tandläkares uppgift. Tandreglering och kosmetisk-kirurgi är ett populärt område som växt på senare tid. Det finns många specialistområden inom tandläkaryrket.

Var kan man jobba som privat tandläkare Jönköping?
Innan privatiseringen av sjukvården var det vanligt att jobba som allmäntandläkare inom folktandvården. Då jobbade endast ett fåtal som privat tandläkare Jönköping. Idag finns det gott om kliniker med olika inriktningar och specialområden. Det är inte ovanligt att tandläkare också är egenföretagare. Du har naturligtvis också möjligheten att forska vid universitet och föreläsa inom utbildningar för tandläkare.

Vilka egenskaper är bra att ha som privat tandläkare Jönköping?
Att vara patient är en utsatt situation, det gäller att du som tandläkare är bra på att känna in människor och sinnesstämningar. Som tandläkare måste du också vara noggrann såväl som i utförande som administrativt. På en klinik jobbar du ofta med flera olika personer, så det gäller att vara kommunikativ och samarbetsvillig.

Hur ser det ut med jobb för tandläkare?
Framtiden ser ljus ut för tandläkare (kommande fem till tio åren enligt arbetsförmedlingen). Många pensionsavgångar är att vänta.
På grund av befolkningens ökande ålder så finns det stort behov av tandvård framöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *