February 2022

Bättre ljudmiljö på kontoret med textilplattor och absorbenter

February 28, 2022 Allmänt
textilplattor Det finns många sätt att skapa en bättre ljudmiljö på arbetsplatsen. Textilplattor och ljudabsorbenter är bara några tips, men det finns mer än så du kan göra för att skapa en bra ljudmiljö. Öppna planlösningar är på modet i kontorskonfigurationer. Experter pekar på den ökade nivån av samarbete och relationsbyggande som de uppmuntrar. Rent ekonomiskt skryter de också med minskade byggkostnader. Det finns dock en nackdel med all denna öppenhet. Det är bullrigt! Lyckligtvis finns det åtgärder du kan vidtaRead More