Hur sover din häst allra bäst?

March 29, 2021 Allmänt
stallpellets

I grunden är en häst ett djur som 18 timmar om dygnet går på stäppen och äter gräs. När hästen domesticerades för cirka femtusen år sedan så började vi ha den i hage och i stall. Vi har helt enkelt förändrat hästen naturliga beteende i grunden, så det gäller att vi tar mycket väl hand om våra hästar. Det är vi skyliga dom.

Hästens olika sömnfaser
Hästen har likt människan olika sömnfaser som är viktiga för hästens återhämtning och mentala hälsa. Hästen olika sömnfaser kallas: dåsighet, ortodox och paradox sömn (REM-sömn).

Olika ställningar och sovställningar
Man måste först ta reda på hur många olika ställningar din häst använder sig av i boxen. Aktivt stående, passivt stående, födosök, ligga på bröstet och ligga på sidan.

Olika strömedel kan påverka hästen sömn
Strömedelet kan vara en viktig faktor när det kommer till om hästen vill lägga sig ner överhuvudtaget. Känner hästen att materialet inte är tillfredställande så kan den bli stående. En stående häst kan sova men har svårigheter att komma in i djupsömn.

Stallpellets
Stallpellets är ett relativ nytt som strömedel. Stallpellets har stora fördelar då de är lätta att mocka upp, drar åt sig fukt på ett mycket mer effektivt sätt än övriga strömedel. Då sågspånen är pelleterade tar de också mycket mindre plats i anspråk när det kommer till lagerhållningen av strömedlet. Att stallpellets är ett utmärkt strömaterial råder det inget tvivel om. Stallpellets tillverkas uteslutande av sågspån från gran, icke att blanda i hopp med värmepellets där all typ av träspill används. Gran ger en fräschare doft och värkar också antibakteriellt.

Halm
Halm har länge varit det naturliga valet att ha som strömedel i hästboxar. Många hästar är vana vid halm som liggunderlag och är också bekanta med doften av gräs. Det har visat sig att hästen lättare kommer i REM-sömn när den ligger på halm, något man tror kan bero på gräsdoften.

Födosök
Halm är det strömmaterialet där hästen helst födosöker. Det är i sig inte ett dugg märkligt då hästen hest äter gräs och sällan gran.

Slutsats
Hästen tenderar enligt studier att ligga mer på sidan när halm används som strömaterial. Hästen födosökte signifikant mer på halm jämfört med pelleterat sågspån. Man kan helt enkelt testa sig fram till vad hästen gillar bäst. Hästar som är mer vana vid halm kommer naturligt gilla det strömaterialet bäst, men det kan också handla om en omställningsfas. Fördelarna med stallpellets bör tas med i beräkningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *