October 2020

En framtid som privat tandläkare Jönköping

October 1, 2020 Allmänt
privat tandläkare Jönköping Rätt behörighet för vidare studier till privat tandläkare Jönköping Det tar lång tid att bli tandläkare, mer än fem års heltidsstudier på universitetsnivå. Men för att kunna läsa på tandläkarutbildningen vid universitet så som: Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet, så krävs det att du har rätt behörighet från gymnasiet. En bra rekommendation är att läsa inriktning Naturvetenskap på Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet. Vid godkänt betyg får du den behörighet som krävs för att läsa vidare till tandläkare.Read More